Projektet Industrihistoria i Nissadalen

Här hittar ni trevliga utflyktsmål i Nissadalen. Spännande och vackra miljöer och här kan ni få tips på aktiviteter i området. Vattnet i Nissan har i alla tider spelat en enorm roll för industrin. Härifrån har man hämtat kraft sedan urminnes tider.

Nissan är en av södra Sveriges längsta åar med en längd av c:a 20 mil. Den har sitt ursprung strax utanför Taberg i norr och går genom Smålands inland och Halland, ner till Halmstad i söder.

Ta en tur runt på denna hemsida och inspireras av våra texter, bilder. Gör sedan utflykter och besök de platser som lockar er.

Välkommen!


oskarstrom_2
Nissan söder om Maredsfors kraftverk i Oskarström. Foto: Patrik Leonardsson

Industrihistoria i Nissadalen är finansierat av Leader Halland Landsbygd och Leader Västra Småland.

Målgrupp

Nya turister till området Nissadalen är huvudmålgruppen. Invånare i Nissadalen och i dess närhet är också viktig genom att visa upp industrihistorian ges en bättre förståelse för utvecklingen och på sikt även en identitet som idag saknas.

Syfte

Syftet är att stärka området som turistmål och skapa fler arbetstillfällen för bygden genom att ta tillvara på och synliggöra den unika industrihistoria som finns i området och utveckla paket kring besöksmål och företeelser med denna industrihistoria som bas.

Mål

Målen i projektet är följande;

identifiera och utveckla 6-8 platser eller företeelser

ta fram broschyrmaterial för utvalda platser och för hela Nissadalen

olika former av guidematerial

 

I juni 2012 gjordes en pilotresa med 2 bussar från Taberg till Slottsmöllan och vice versa. Det var ett stort intresse för resorna som lockade 90 personer i de två bussarna. Den norra bussen gick från Taberg och söderut och den södra bussen gick norrut till de 6 platser vi valt ut denna gång. Slottsmöllan, Oskarström, Landeryds järnvägsmuseum, Nissafors Bruk, Rasjö masugnsruin och Tabergsgruvan.

I Taberg visades gruvan av Ingrid Svalander. Lennart Davidson lotsade oss till Rasjö. Halvard Nilsson och Leif Hammarstig berättade om Nissafors Bruk. På Landeryds järnvägsmuseum åt vi lunch och tittade på ånglok. Sedan gick resan vidare via Hyltebruk, Rydöbruk och Nissaström till Oskarström, där Owe Dammvik och Göran Svelenius tog emot oss. Efter kaffepaus där och berättelser om Oskarström gick färden till Slottsmöllan där Sven Rautenberg roade oss med intressanta berättelser.

På bussarna hade vi bussvärdarna/guiderna Annika Jarenmark och Ann-Marie Lindström!

Stort tack till alla inblandade!