Skeppshultcykeln

Skeppshultcykeln

skeppshult_cykel_1Det är tidig morgon hos oss på cykelfabriken i Skeppshult.
Vi är i fabriken, mitt i händelsernas centrum. De första stålrören har precis lagts på plats. Nu väntar först kapning, därefter bockning och fräsning.


Alla viktiga moment i kedjan att tillverka en cykel. När detta är klart tar svetsningen vid. Det är just här du kan se hur en cykel växer fram. Det är faktiskt en upplevelse att se hur ramen till en Skeppshultscykel formas. Hur stålrör sakta förvandlas till en mjuk och vacker cykelram av vana hantverkare. Många här har levt med cykel ända ifrån barnsben, andra har varsamt skolats in. Här möts generationer, gammal och ung. Men här möts även hantverk och maskiner. Vår filosofi är lika enkel som självklar; vi nyttjar maskiner där så krävs för att nå absolut bästa resultat. Därför samsas de manuella svetsstationerna med ett antal svetsrobotar. Hantverk och ny teknik behöver inte stå i motsats till varandra. Beviset finns här.


Faktum är att vi är den enda cykelfabrik i Sverige som oavbrutet tillverkat ramar för våra cyklar... Framtiden ser mycket ljus ut..


skeppshult_cykel_4

Man brukar skämtsamt säga att kunskapen sitter i väggarna. Och det är kanske ändå inte helt fel. För på något vis förmedlas kunskap, nästan med automatik, genom en lång tradition.Vi värnar om den kunskap som vuxit och fortfarande växer i huset. Men det räcker ändå inte om vi ska utvecklas och ligga längst fram. Då måste vi också hämta inspiration och kraft utifrån. Följa med och se hur den nya tekniken utvecklas. Hur den kan användas när vi tillverkar våra cyklar, men även hur vi kan nyttja den för att förbättra och vårda vår miljö. Ett bra exempel är vår lackavdelning, nästa station vi ska besöka.
Det här är en av Sveriges renaste anläggningar. Utsläppen av lösningsmedel från lackavdelningen har försvunnit helt (när vi bytt till pulverbaserad lack). Detta samtidigt som förbrukningen av vatten sjunker kontinuerligt. Vår syn på miljön är även en bra illustration till hur vi tänker och fungerar i ett större plan. För oss är ett varumärke mer än bara yta. Det är ett outtalat löfte till dig som kund. Helt enkelt att vi lever som vi lär, för att använda ett talesätt. Vi har en lång historia och en tradition att vårda.

skeppshult_cykel_2

Samtidigt som ramarna löper in på en automatisk linje, så målar, eller rättare sagt, randar vi skärmar för hand i rummet precis intill. Med både precision och snabbhet målas tunna guldränder på blanksvarta skärmar. Skärmar som senare ska monteras på vår modell Skeppshult Natur.Den helautomatiska lackanläggningen och hantverket, två motpoler, men ändå två bra och belysande exempel på vad vi menar med kunskap.Under tiden som vi befunnit oss i lackavdelningen har en hel del annat hänt.Bland annat har hjulen ekrats. Det är något vi gör själva. Anledningen är enkel; vi har mycket höga krav när det gäller rundhet och hållbarhet. Dessutom vill vi ha kontroll på så många delar som möjligt i processen.Vi stannar och tittar några minuter...Vi fortsätter sedan vår rundvandring in i monteringen. Rakt framför oss står färdiglackerade ramar på långa ställningar. Det känns som ett konstverk, där både färg och form möts.

Det finns möjlighet att besöka Skeppshultscykeln efter tidsbokning.
Kontakta Magnus Anderson för en guidad visning.
Telefon: 0371-368 00
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
www.skeppshult.se

Läs också om Skeppshultscykeln blir frimärke