Nissaströms Bruk

Nissaströms Bruk & Kraft AB


nissastrom_omsl_200pxI december 1888 fick fallen i Grumshult besök av friherre W.C. Stjernstedt från Lökene i Värmland, som efter en äventyrlig strapats tillsammans med en medhjälpare, tog sig över Nissan och upp för höjderna på motsatta sidan.

Detta besök skulle visa sig få stor betydelse för området. Snart började rykten gå på bygden att fallen samt mark om c:a 50 tunnland (c:a 250.000 m2) sålts till friherre Stjernstedt. Detta visade sig vara sant då det den 18 januari 1889 utfärdas en inbjudan om teckning av aktier i Nissaströms Aktiebolag.

Så börjar historien om Nissaströms Bruk & Kraft AB
Ni kan läsa mer i foldern här intill

Foldern finns även tryckt bl.a. på Nissaströms Konferens och Kursgård och på biblioteket i Oskarström.

nissastrom

Nissaströms Konferens & Kursgård skulle kunna sägas ha sin grund redan på sent 1880-tal. Förmodligen hade inte gården sett ut som den gör i dag, om den ens funnits. Om det inte vore för uppkomsten av Nissaströms bruk.

Nissaströms bruk startades 1889. Till brukets 50-årsjubelieum 1939 valde direktör Edwin Berger och hans hustru Anna att bekosta byggnationen av en kyrka. Söndagen den 6 oktober 1940 invigdes Nissaströms kyrka, och det är där vår historia tar fart.

1952 skänkte Edwin och Anna Berger en stuga i Vilshärad till Halmstads kyrkliga ungdomskrets som skulle användas till ”beredande och undervisning”.

1955 på självaste valborgsmässoafton stod stugan i lågor. Det fann sig då naturlig att flytta ungdomskretsen till Nissaström eftersom de sedan 1944 haft sina läger i Nissaströms kyrka. Ungdomarna bodde under lägren ovanpå i det då kallade församlingshemmet, den byggnad som sitter ihop med kyrkan som vi i dag kallar ”kyrklängan”.

 1966 annonserades Nissaströms skola och lärarebostad ut till försäljning. Ungdomskretsen var första spekulant och i samband med detta erbjöds stiftet & kontraktet vara med och starta en Stiftgård på Nissaström. Vilket de inte nappade på då och ungdomskretsen beslöt sig för att själva köpa byggnaderna. Dessa var dock i stort behov av renovering, vilket påbörjades 1967 och den 9 februari 1968 stod gården färdig och invigdes.

1971 beslutade dåvarande styrelsen att bygga ut gården då kapaciteten inte räckte till den omfattande verksamheten.I början av 1972 sattes arbetet i gång och 28 november samma år kunde nybygget invigas.

Av bruksmiljön finns endast den gamla smedjan kvar och används idag som garage.
I naturreservatet finns vissa spår av industrin.

Länk till www.nissastrom.se

Länk till Anna och Edwin Bergers stiftelse