Rydö Historiska Förening

Rydö Historiska Förening

Rydöbruks Historiska Förening

rydo_bruksmuseum

Rydö historiska förening kommer under våren och sommaren 2012 att arrangera några berättarträffar i Bruksmuseet, Rydöbruk.

Söndagen den 18/3 kl. 14.00 – 16.00 kommer Lilly och Bertil Holmén och berättar om skrönor och oknytt m.m. Kaffeservering.
Onsdagen den 18/4 och den 2/5 fortsätter berättandet 14.00 -16.00. Återkommer med mer information om ämnen. Kaffeservering.

Utställningar i sommar.
Utställare är ännu inte bestämda men följande datum gäller:
17/6, 15/7 samt 12/8 då det blir våffelservering som vanligt.


Rydöbruk anses som ett av Hallands äldsta brukssamhällen med anor från mitten av 1700-talet.
Äldre tiders järnhantering gjorde att det uppstod små samhällen på landsbygden.

Rydö Historiska Förening bildades år 1986 med syftet att bevara och lyfta fram historien kring brukssamhället Rydöbruk och området i Hyltetrakten. Föreningen förvaltar och äger ett museum där föreningen ställer ut sina historiska samlingar av föremål, fotografier och berättelser. Utställningarna speglar Hyltetrakten bland näringsidkarna och människorna som har verkat i bygden från sena 1700-talet till slutet av 1900-talet.

Museet är lokaliserat i en f d sjukstuga som tidigare tillhörde Rydö Bruks och Fabriks AB. När senare företaget Papyrus AB var ägare till byggnaden, skänktes lokalerna till Hylte kommun. Hylte kommun överlät därefter huset till Rydö Historiska Förening år 1987 som ett stöd till verksamheten för bevarande och tillgängliggörande av kulturarvet från bygden. Föreningen är verksam och ingår i Hylte kommuns upptagningsområde i Hallands län.

nissan_rydobruk
Knystafors, Rydöbruk. Foto: Patrik Leonardsson