Slottsmöllan Halmstad

Slottsmöllan

Halmstads historia är intimt förknippad med familjen Wallberg och dess företagande och engagemang i stadens utveckling. 1823 flyttar Isak Reinhold Wallberg till Halmstad och startar ett färgeri. 1840 bygger han en ny fabrik i centrala Halmstad invid Nissan där nuvarande Scandic Hotell restaurang Svea huserar. Färgeriet expanderar och verksamheten flyttades ut till området vid Slottsmöllan. I och med etableringen på Slottsmöllan anlades också ett tegelbruk som kom att tillgodose de byggnationer som kom att ta fart i staden.

slottsmollan

Familjen Wallberg utvecklar nu även en ylletextilindustri och startar produktion av filt för papperstillverkning, som kommer att bli företagets huvudinriktning. Wallbergarna syns i många satsningar och man kan spåra deras engagemang för Halmstads framväxt i bl a anläggandet av hamnen och Halmstad-Nässjö Järnvägar. Man satsade även helhjärtat på kulturen och tillkomsten av Museet, Hallands Konstförening och grundandet av Hallandsgården på Galgberget. Man erbjuder även staden markområdet som senare ska bli Örjans vall.

1990 såldes Wallbergs och ingår numera i det multinationella storföretaget Albany International. Den viktiga filttillverkningen drivs nu vidare i systerföretaget Albany Nordiskafilt. Försäljningen innebar starten för ny spännande inriktning på Slottsmöllan.

Fastigheterna, kraftverket, jordbruket och markområdena omkring förvaltas numera av Slottsmöllans Fastighets AB. Den textiltillverkning som höll till på Slottsmöllan har idag fått ge plats åt en mångfald av verksamheter som samlats på Slottsmöllan Företagscentrum.

Förutsättningarna finns för att tillvarata en unik miljö, förvalta ett kulturarv och öppna lokalerna för Halmstads invånare och företagskultur. Det känns speciellt viktigt då många Halmstadsbor har eller har haft anknytning till Slottsmöllan. 

www.slottsmollan.se