Projektet är avslutat

  • Print

Projektet Industrihistoria i Nissadalen är nu avslutat. 

Slutrapport kommer att publiceras här på hemsidan så fort den är godkänd.